BREAKING

PRESS RELEASE NOVA IMUT-Hello sayangPRESS RELEASE NOVA IMUT

Penyanyi solo dangdutwanita Nova Imutkinikembalidengan single terbarunya. Nova Imutanakkeduadari 3 bersaudarayang lahirpadabulan November 1991 ini, sebelumnyasempatmengeluarkanbeberapa single. Debut Nova Imut di industrimusik Indonesia diawalilewat single perdananya “Jangantolakaku”, Namun di single perdananyatersebut Nova ImutmasihmenggunakanNama “Nova Eliyana”. Barulah di single keduanya “Dasarkaupenipu” Nova EliyanamemutuskanuntukmenggantiNamanyamenjadi Nova Imut. Dan di single ketiganya “kujomblolagi”telahdi rilis di mancanegarayaitu di Negara Malaysia.Dengansuaramerdunya Nova Imutberhasilmemikathati SMD Records ( Surya Musik distribusi ) sebagai record label dan distributor untukSegeramerilis single terbarunya “Hello Sayang”.Selainakanrilis di Indonesia single “Hello Sayang” jugaakansegerarilis Di Negara tetanggayaitu Malaysia.
Selainsebagaipenyanyi, Nova Imutjugamempunyaibakat yang lain di bidangseni, yaituseniTaridanakting. Prestasinya di duniataridanaktingjugapatut di acungijempol. Diantaranyaadalah, juarajaipong se jawabarattahun 2001, 15 BesarPenari Indonesia Trans 7 tahun 2006, Model Video clip Penyanyi/Pelawak SULE tahun 2010, salahsatupemain di salahsatu film yang di produksioleh Negara malaysia “MAT JENIN CUCU RADEN KABAYAN” bersamakidausdan Putra Amaris salahsatuaktordari Malaysia. Dan di tahun 2016 ini Nova Imutkembalibermain di salahsatuTelemovie AIDIL FITRI bersamaboceysalahsatuartisdariSingapore dan proses syutingnyadilaksanakan di Negara Singapore dan Malaysia.
“Hello Sayang” menceritakantentangseseorang yang menantikabardarikekasihnyayang takPernahmemberikabar, diamecobamenghubungikekasihnyamelaluitelephone dansmstetapitidakpernahmendapatkanjawabandarikekasihya, sampaidiabingungdimanakeberadaankekasihnya.
“Denganlirikyang simple dancerita di laguinisering di alamiolehsemua orang”Akusangatberharaplaguinidapatditerimaolehseluruhpenikmatmusik di tanah air, ungkap Nova Imut.
Dalamproses rekamanlaguini, Nova Imutdibantuoleh Guntur Ranggawan Putra sebagai Music director dan Vocal director dariSMD records, Semua Instrument Musik direkamsecara live di studio SMD records di kota Bandung.
“Hello Sayang” adalahlaguber-genre dangdut. “Hello Sayang” siapriliskeseluruh radio di Indonesia, Selainrilis Radio “Hello Sayang” jugarilissecara Digital world wide international dan website-website social media.
PadaBulanJuli 2016 inimelalui SMD records, Nova Imutsecararesmimerilis single terbarunyadanakansegeramengadakan launching untuk single terbarunya di kota Bandung. Dan padabulanagustusakansegeramengadakan launching di Malaysia.
Nova Imutberharap single terbarunyadapatditerimaolehseluruhpenikmatmusik di tanah air, danbisaterusberkiprahsertaberkarya di industrimusikIndonesia
 
Copyright © 2016 Radio CitisFm lhokseumawe Aceh